Türkiye’nin Dört Bir Tarafında KOBİ‘lerin Katılabileceği 12 Dernek ve Teşkilat

Kalkınan ekonomide küçük ve orta büyüklüklü işletmelerin, namıdiğer KOBİ’lerin önemi her geçen gün artmakta. Gelir ve karlılık açısından sınırlı potansiyele sahip olan KOBİ’lerin büyüme hızını artırması ve iş verimini katlaması ise katılabileceği çeşitli teşkilat ve yapılara bağlı. Türkiye, dört bir yanındaki sayısız dernek ve organizasyonu ile bu anlamda tam bir cennet.

İşte aile işletmesi, hizmet sektörü, tarım veya üretim imalat olması fark etmeksizin her KOBİ’nin faydalanabileceği en iyi dernekler ve teşkilatlar!

1. TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’nin dört bir yanındaki ticaret ve sanayi odalarını temsil eder ve KOBİ’ler için birçok faydalı hizmet sunar. Temel görevi KOBİ’lerin iş dünyasındaki sesi olup güçlenmesine katkı sağlamaktır. Aynı zamanda iş yapma ortamını daha sağlıklı hale getirir ve çeşitli KOBİ sorunlarına çözüm bulma konusunda danışmanlık yapar. Sonuç olarak KOBİ’lerin iş yapma kapasitesini artırarak çeşitli destek ve eğitim hizmetleri verir.

2. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

KOSGEB, KOBİ’leri çeşitli eğitim programlarına dahil ederek finansal olarak destekleyen ve işleri büyütmelerine yardımcı olan birimdir. Ek olarak iş büyütme stratejilerine dair kritik bilgiler sunar ve gereken yerlerde danışmanlık sağlar, böylece işletmelerin iş dünyasındaki etkilerini ve rekabetçi büyüme hızını artırır. Özellikle yeni kurulan projelerin başarıya ulaşma şansını da büyük ölçüde pekiştirir.

3. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

TÜBİTAK, KOBİ’lerin teknolojik inovasyonlarını teşvik eden ve Ar-Ge projelerini kontrol eden kurumdur. Bu şekilde rekabetçiliği artırmaya yardımcı olur ve gereken yerlerde mali destek sağlar. Özellikle teknolojik iyileştirme gerektiren alanlara yenilikçi çözümler sunarak KOBİ’lerin kendi sektörlerinde öne çıkmasında etkili olur. Bunun için ilham verici ve bilgilendirici kurslar düzenler, sonuç olarak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunur.

4. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

TİM, ihracat yapan KOBİ’leri temsil eden yapıdır ve özellikle dış pazarlarda etkili olmak isteyenler için rekabetçi piyasa şartları hazırlaması ile bilinir. İhracatı teşvik eden platformları ile KOBİ kapasitesini geliştirir, pazarlama faaliyetlerini verimli hale getirir ve dış pazar tanıtımlarında iyileştirilmesi gereken sorunlara odaklanır. Bu nedenle hem KOBİ büyümesine hem de Türkiye pazar ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunur.

5. TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

TİSK, iş verenleri temsil eden kuruluşlar arasındadır. İş dünyasından önemli haberleri, güncel gelişmeleri ve son yenilikleri KOBİ’ler ile paylaşır. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha büyük pazarlar hakkında ön bilgi toplayarak güçlenmesine, gereken yerlerde doğru hamle yaparak büyümesine yardımcı olur.

6. TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

TTGV, teknoloji tabanlı KOBİ’ler için danışmanlık hizmeti sunan ve inovasyon teşviği sağlayan bir vakıftır. Önemli Ar-Ge projelerine yatırım yapan TTGV, KOBİ’lerin teknolojik olarak ilerlemesine yardımcı olur ve inovasyon kapasitesini artırır. Bu sayede piyasa rekabetçilik payını yükseltmeyi ve teknoloji tabanlı iş modellerinin kullanımını artırmayı hedefler.

7. TBV (Türkiye Bilişim Vakfı)

TBV, bilişim sektöründeki KOBİ’leri destekleyen ve dijital dönüşüm konusunda desteğe ihtiyacı olan işletmelere rehberlik sunan bir vakıftır. Teknolojik ilerleme takibini kolaylaştıran bu yapı, KOBİ’lere ihtiyaç duydukları bilişim sistemlerini daha etkili şekilde kullanma ayrıcalığı tanır. Ayrıca aynı sektörden farklı işletmeleri bir araya toplayarak sektörel problemlerin ortadan kaldırılmasına da yardımcı olur.

8. Sağlık-Sen (Türkiye Sağlık İşverenleri Sendikası)

Sağlık-sen, sağlık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin haklarını savunan bir sendika görevi görür. Önemli platformlarda sektör çalışanlarının sorunlarını gündeme getirerek gerekli yerlerde iyileştirmeler yapılmasına yardımcı olur. Böylece aynı sektörde hizmet veren işletmelerin iş dünyasında daha etkili olmasına, iyileştirilmiş koşullar altında çalışmasına ve işlerini hızla büyütmesine katkı sağlar.

9. TÜGİSAD (Türkiye Gıda Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

TÜGİSAD, gıda sektöründen KOBİ’leri bir araya getirerek ortak sorunlara çözüm bulmaya yardımcı bir dernektir. Türkiye’deki bütün gıda sanayi işletmelerini temsil eder ve modern çözüm önerileri sunar. Ayrıca gıda ürünlerinin tanıtımında stratejik önerilerde bulunur ve işletmelerin daha geniş pazarlara yayılımını kolaylaştırır. Sonuç olarak rekabetçi büyümeye ve sağlıklı üretime destek olur.

10. TÜÇEV (Türkiye Çevre Koruma Vakfı)

TÜÇEV; çevreci ve sürdürülebilir büyüme odaklı KOBİ’lere gerekli alanlarda destek sunar, firmaları sosyal sorumluluk projelerine dahil eder ve yeşil uygulamalarda bulunmaya teşvik eder. Çevresel bilinci artırmayı hedefleyen çalışmaları arasında, işletmeler için doğru tanıtım araçlarını ve aracıları bulmak da yer alır. Bu nedenle aynı odakta büyüyen işletmeleri bir araya getirme veya büyük ölçekli işletmelerin bünyesine katarak daha hızlı geliştirme gibi aşamalarda da aktif rol oynar.

11. TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

TÜRKONFED; Türkiye geneline yayılmış olan bütün KOBİ’leri temsil eden, özellikle ekonomik politika konularında çalışmalar yapan bir birliktir. Genel olarak iş dünyasının sürdürülebilir geleceği için gerekli adımları atar ve uluslararası iş dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eder. Bu şekilde KOBİ’lerin siyasi sesi olur, mevcut sorunlara modern çözümler bulunmasına yardımcı olur ve iş yapma kapasitesini artırmayı hedefler. En önemlisi de yerel ve yabancı pazarlardaki şartların iyileştirilmesine destek olur.

12. KOBİDER (Türkiye Kobi Dernekleri Federasyonu)

KOBİDER, Türkiye genelindeki KOBİ’leri temsil eden bir diğer yapıdır. Bu kurumun en önemli özelliği ise çeşitli eğitimler ve toplantılar aracılığı ile iş kapasitesi artırımına destek olmasıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin senkronize karar alarak iş dünyasında daha güçlü bir sese sahip olmasını hedefler, bu nedenle sürdürülebilir büyümeye en önemli katkı sağlayan kurumlardandır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x