TÜBİTAK-1004 Programı, Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm Başlığıyla Yeniden Açıldı

İlk çağrısı 2018 yılında yapılan TÜBİTAK-1004 program çağrısı, 2024 yılında Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm başlığı ile tekrar açıldı.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu salonunda, Araştırma Üniversitelerinin yarıştığı bir kulvar olan bu çağrı kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile çok sayıda öğretim üyesi ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi ekibi katıldı.

5 ana tema üzerine çözüm üretmek için çalışmalar gerçekleştiriyor

1004 Programı kapsamında yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik 3. çağrının duyurusu yapıldı.

Paris Anlaşmasına taraf olunması ve sıfır emisyon hedefinin açıklanması ile yeşil dönüşüm ve yeşil büyüme yolunda önemli bir adım Türkiye, 2053 net sıfır emisyonu hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda, “İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik”, “Temiz ve Döngüsel Ekonomi”, “Temiz Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı”, “Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım”, “Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım” olmak üzere 5 ana temada çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler üretmek için çalışmalar yürütüyor.

Rektör Çomaklı: “Araştırma Üniversitesi Avantajını Her Alanda Görüyoruz”

Değerlendirme toplantısının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Araştırma Üniversitesi ünvanının getirdiği avantajları her alanda gördüklerini ifade ederek ilgili çağırıya başvurma hakkına sahip olunmasının da bu sürecin bir kazanımı olduğunu dile getirdi.

1004 programına başvurmanın prestijini vurgulayarak proje yazım süreçlerinde katkıda bulunacak ilgili fakülte dekanları ve öğretim üyeleri ile fikir alışverişinde bulunan Rektör Çomaklı, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde büyük atılımlar yapmaya devam ettiğini, bu süreçte herkese kritik roller düştüğünü, bu doğrultuda üniversite olarak kamu, sanayi ve akademiden paydaşları bir araya getirip aynı hedef doğrultusunda iş birliği yapmayı sürdürdüklerini aktardı.

Bu programın Türkiye’nin ihtiyacı olan yüksek teknoloji alanlarında açıldığını belirten Prof. Dr. Çomaklı: “Yüksek teknoloji içeren ithal ürünler yerine uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek yerli ürünlerin teknoloji platformları aracılığıyla geliştirilmesine yönelik açılan bu çağrıyı oldukça önemsiyoruz. Çünkü araştırma altyapılarımızın ihtisaslaşmasını ve birer mükemmeliyet merkezine dönüşmelerini istiyoruz. Bu düşüncelerle; açılan çağrının hayırlara vesile olmasını diliyor, sonuçların başarıyla neticelenmesini temenni ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Çadırcı: “Çağrı, Ar-Ge ve Yenilik Konularına Odaklanıyor”

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Elif Çadırcı, program çağrısı kapsamında yaptığı bilgilendirme sunumunda, Yüksek Teknoloji Platformlarına yönelik açılacak bu çağrı kapsamındaki desteklerin; ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve uyum ile Avrupa Yeşil Mutabakatına uyuma yönelik öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularına odaklandığını belirtti.

Araştırma üniversitelerinin, 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış altyapıları ve TÜBİTAK’a bağlı merkez ve enstitüler ile kuracakları yüksek teknoloji platformları doğrultusunda çağrıya başvurabileceklerini aktaran Prof. Dr. Çadırcı şunları aktardı: “Sunulacak araştırma programlarında; yüksek teknoloji platformunun, yönetici kuruluş dışında en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunlu. Çağrı kapsamında oluşturulacak araştırma programları tek fazlı olarak desteklenecek. Desteklenecek araştırma programlarına 150 milyon TL’ye kadar destek verilebilecek. Bu amaçlara uygun şekilde, 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı “Yüksek Teknoloji Platformları – Yeşil Dönüşüm Çağrısı” 26 Şubat 2024 tarihinde açıldı. Çevrimiçi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 17 Mayıs 2024 saat 23: 59 olarak belirlendi” dedi. – ERZURUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x